Dijaški dom Ptuj, Arbajterjeva 6 2250 Ptuj

Tel.: 02/78-70-700

Faks: 02/78-70-707

E-naslov: dd.ptuj@guest.arnes.si

Spletna stran: http://www.ddptuj.si